Foto

EC Siekierki - modernizacja systemu monitoringu

Kolejną umową zawartą z PGNiG TERMIKA SA jest umowa na modernizację systemu monitoringu (CCTV) obszaru przygotowania próbek biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Powierzone nam prace wykonujemy w formule "pod klucz" , która oznacza kompleksowe wykonanie prac projektowych, prac obiektowych, dostarczenie materiałów, elementów konstrukcyjnych, aparatury, instalacji i uruchomień niezbędnych urządzeń, uzgodnień, pełnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami praz koordynacją prac z Zamawiającym, po pomiary, badania, uruchomienia, a także przeprowadzenia szkoleń.

Planowane zakończenie powierzonych Spółce prac określone zostało na dzień 30.11.2018r.