Foto

ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

Zabudowa systemu detekcji i stałej instalacji gaśniczej w ciągach nawęglania w oparciu o zjawisko wysokociśnieniowej mgły wodnej, rozbudowa systemu CCTV oraz rozbudowa istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym na potrzeby wizualizacji i sterowania stałą instalacją gaśniczą oraz systemem CCTV w Elektrociepłowni Siekierki - to zakres prac zlecony nam kompleksowo w kolejnej Umowie przez firmę PGNiG TERMIKA SA.

Zlecone prace planujemy zakończyć w pierwszym kwartale 2018 roku.

Elektrofiltry Zbiorniki