Foto

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

2 września 2015r. podpisaliśmy umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Bełchatów na modernizację instalacji ppoż. nawęglania przykotłowego bloków 1-12. Zakres zleconych prac polega na rozbudowie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej, opartego na czujkach GSME. Rozbudowa obejmuje zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji ppoż.

Planowany termin zakończenia prac to 31.12.2015r.

E.be chat w