Foto

Kaufhaus des Westens, KaDeWe BERLIN - etap II

Końcem lutego 2020 roku rozpoczęliśmy kolejny etap prac w Domu handlowym KaDeWe w Berlinie.

Tym razem zakres naszych prac obejmuje:

dostawę i montaż tras kablowych, rozdzielnic obiektowych, kabli i przewodów (w tym WLZów – oprzewodowanie - instalacja siły i światła), opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, osprzętu elektrycznego, połączeń wyrównawczych, teletechniki – oddymianie, a także wykonania montażu opraw oświetlenia podstawowego oraz dostaw, montażu i uruchomienia systemu KNX, na czterech kolejnych kondygnacjach tego prestiżowego obiektu.

Prace wykonywane będą przez Spółkę w okresie od końca lutego do końca listopada 2020 roku.