Foto

Muzeum Niepodległości w Warszawie - Cytadela CCTV

W dniu 26.10.2018 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zleciło IB Systems prace z zakresu zakupu i montażu kamer w Bramie Bielańskiej i przy drodze wjazdowej ul. Czujnej oraz systemu zdalnego otwierania szlabanu wraz z uruchomieniem i dokumentacją powykonawczą w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej przy ulicy Skazańców, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie.

Zlecone prace będziemy wykonywać w terminie między październikiem a listopadem 2018 roku.