Foto

Muzeum Śląskie w Katowicach

IB Systems w konsorcjum ze spółką Introl SA zrealizuje dla Budimex SA, jako Generalnego Wykonawcy, prace związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na realizacji instalacji teletechnicznych, automatyki budynkowej oraz systemów specjalnych dedykowanych dla Muzeum.

Nowe Muzeum Śląskie będzie pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. oś kultury, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Wartość przedmiotu umowy wynosi 11 200 000 PLN netto.

Termin realizacji przedmiotu umowy został określony na 30 marca 2013 r.

Muzeumslaskie