Foto

Polfa Warszawa – system SAP

W dniu 19 lipca 2017 roku Spółka IB Systems otrzymała bezpośrednie zlecenie od Spółki Polfa Warszawa SA na kompleksowe wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku „B” na terenie W.Z.F. Polfa SA w Warszawie przy ulicy Karolkowej.

W zakres prac wchodzi m.in.: wykonanie tras kablowych zbiorczych na potrzeby pętli dozorowych, montaż centrali p.poż., wykonanie instalacji SSP, montaż optyczno-dźwiękowych sygnalizatorów pożaru, a także wykonanie instalacji elektroenergetycznej do zasilania urządzeń SSP i systemu oddymiania, w tym wykonanie trasy kablowej zbiorczej na potrzeby zasilania elektroenergetycznego 230/400V, trasy kablowej ognioodpornej E-90 i montaż przewodów zasilających siłowniki okienne.

Prace będą zakończone do końca 2017 roku.