Foto

Polish-US Nuclear Industry Forum

Dnia 18 listopada 2019 odbyło się w Warszawie „Polish-US Nuclear Industry Forum”, w którym udział wzięli przedstawiciele trzech firm Grupy Introl – w tym dwóch reprezentantów firmy IB Systems.

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie przedstawicielom amerykańskiego sektora jądrowego potencjału polskich przedsiębiorstw pod kątem realizacji wspólnych projektów w obu krajach oraz na rynkach państw trzecich. Patronat wydarzeniu oraz wsparcie merytoryczne wydarzeniu udzielili między innymi: Prezydent RP, Izba gospodarcza IGEOŚ, Departament Energii USA, Ambasada USA w Warszawie, US Nuclear Industry Council oraz Nuclear Energy Institute.

Forum to było świetną okazją do zapoznania się z ideą powstania elektrowni atomowych w Polsce oraz zapoznania się z amerykańskimi firmami z branży.

Istotną częścią Forum były spotkania B2B o charakterze handlowym z przedstawicielami amerykańskich firm, a całość wydarzenia zakończona była spotkaniem w rezydencji Ambasador Stanów Zjednoczonych, Pani Georgette Mosbacher.