Foto

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

W październiku 2013 roku Spółka IB Systems podpisała umowę z Generalnym Wykonawcą - firmą MJB Sp. z o.o. na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i systemu wentylacji pożarowej wraz z instalacjami zasilającymi w Gmachu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania na dostosowanie budynków Wydziału MEiL PW położonych przy ul. Nowowiejskiej 24 i Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w zakresie niezbędnym do spełnienia podstawowych wymagań przeciwpożarowych.

Planowany termin zakończenia prac to 31.01.2014r.