Foto

SELGROS Przylesie Warszawa

Następną umową zawartą przez Spółkę IB Systems ze Spółką TransGourmet Polska Sp. z o.o. jest umowa zwarta w październiku 2018 roku.

Zlecone nam prace na wykonanie modernizacji i wymianę systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w hali Selgros przy ulicy Przylesie w Warszawie, mamy zakończyć w lutym 2019 roku.