Foto

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU

IB SYSTEMS podpisała dwie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - jednej z kluczowych inwestycji w Poznaniu. Umowy zostały zawarte z Generalnym Wykonawcą – Budimex SA na łączną wartość ponad 10 mln zł. netto.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym całego środowiska naukowego miasta Poznania jako centrum badań multidyscyplinarnych, które przez swoją działalność i wpływ na otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Kompleks WCZT stanie w obrębie kampusu UAM na Morasku.

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2013 roku.