Foto

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty".

Konferencja została zorganizowana pod patronatem Grupy Kapitałowej PGE oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich w miejscowości Słok, k. Bełchatowa w dniach 5-7 czerwca 2013 roku.

Konferencje "ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja - Modernizacje - Remonty" odbywają się cyklicznie od 1993 roku i od początku związane są z krajową energetyką zawodową, z problemami modernizacji i eksploatacji dużych bloków węglowych. Głównymi zagadnieniami omawianymi na tegorocznej Konferencji były tematy zmian w sferze nowych technologii, rozbudowy sektora wytwórczego, budowy nowych i modernizacji już istniejących elektrowni.

Przedstawiciel naszej Firmy wystąpił z referatem pt. " ZINTEGROWANY SYSTEM WYKRYWANIA I GASZENIA ŹRÓDEŁ ZAPŁONU DLA UKŁADU NAWĘGLANIA ELEKTROWNI DOLNA ODRA W NOWYM CZARNOWIE". Podczas wystąpienia podzieliliśmy się doświadczeniami związanymi z realizacją oraz eksploatacją ww. systemu. System ten został zainstalowany przez IB Systems, w konsorcjum z INTROL SA, w technologii "pod klucz" w 2012 roku.

Na konferencji wystąpiliśmy razem z naszymi Partnerami Technologicznymi: firmą Elą Compil Sp. z o.o. oraz z firmą Instac Sp. z o.o.

Dsc04183 3