Foto

Realizacje

AKADEMIK HERA ORAZ BUDYNEK DPN UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

KLIENT: Uniwersytet Warszawski

INWESTOR: Uniwersytet Warszawski

ZAKRES PRAC:

We wrześniu 2011 roku została zawarta pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Spółką IB Systems umowa na wykonanie systemu SAP i DSO w budynku DPN oraz systemu DSO w budynku HERA Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace zrealizowaliśmy w okresie od grudnia 2011 roku do końca marca 2012 roku.