Foto

Aktualności

Modernizacja pomieszczenia akumulatorni w Elektrociepłowni Siekierki.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółka IB Systems podpisała w marcu 2023 roku umowę z PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna . Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie modernizacji zespołu urządzeń akumulatorni oraz pomieszczenia akumulatorni wra...

Zabudowa instalacji oddymiania i przewietrzania budynku kotłowni w Ec Siekierki w Warszawie.

W lutym 2023 roku firma IB Systems podpisała umowę z BAMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania w budynku kotłowni zwanych „Instalacjami” na terenie Elektrociepłowni Siekier...

Modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT

W grudniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamocka 3 na modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym D0022 chronionej stały...

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe - przyłączenie infrastruktury do systemu zasilania BST

W dniu 22 września 2022 firma IB Systems podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przyłączenie Infrastruk...

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji teletechniki w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółka IB Systems podpisała w maju 2022 roku umowę z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji teletechnicznych i przeciwpożarowych dla gazowej kotłown...

Świadczenie usług przeciwpożarowych w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

W styczniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGNiG TERMIKA SA na świadczenie usług przeciwpożarowych, w zakresie gotowości serwisowej, konserwacji i usuwania usterek systemu detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacj...

Zabudowa systemu kontroli składowiska biomasy w Elektrociepłowni Siekierki

W styczniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGNiG TERMIKA SA na zaprojektowanie, wykonanie oraz włączenie do istniejącej infrastruktury systemu kontroli składowiska biomasy przy pomocy systemu monitoringu oraz kamer termowizyjnych w El...

Certyfikat VdS

Z radością informujemy, że firma IB Systems otrzymała przedłużenie certyfikatu VdS dla firmy wykonującej instalacje systemów sygnalizacji pożarowej do roku 2025.

Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A

W czerwcu 2021 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie na konserwacje systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A. Oddział Ze...

Modernizacja systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków

Początkiem lipca 2021 roku IB SYSTEMS podpisało z PGNiG TERMIKA SA umowę na wykonanie modernizacji systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków i Ciepłowni Wola w Warszawie.Umowa ta zawarta jest w formule...