Foto

Aktualności

Spalarnia odpadów komunalnych w Warszawie

W połowie lipca 2023 roku IB Systems zawarła z firmą POSCO ECO&CHALLENGE CO. LTD umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w ramach inwestycji "Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w...

Elektrownia Opole_konserwacja SSP i DTS

Na początku roku IB Systems podpisała umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na:- przegląd i konserwację systemu sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem, zainstalowanego na obiektach bloków 1-4/, 5 i 6 oraz obiektach towarzyszącyc...

KADEWE BERLIN

Największy projekt zagraniczny to KADEWE w Berlinie, realizowany od czerwca 2019 roku. Już wtedy postrzegany był bardzo rozwojowo, bo w planach inwestora była całkowita modernizacja i przebudowa wnętrz budynku wraz z jegodachem.KaDeWe w Berlinie t...

Blum – budowa hali BE7

W pierwszym półroczu 2023r. IB Systems podpisała kilka umów z firmą BLUM Polska Sp. z o.o. na wykonanie:- konstrukcji wsporczych dla instalacji wewnętrznych elektrycznych oraz wspólnych w hali produkcyjnej na parterze EG oraz 1. Piętrze 1OG nad te...

Berliner Bremsenwerk - Berlin

W lutym IB Systems podpisała umowę ze Spółką Apleona R&M Ausbau Berlin GmbH na wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji oświetleniowej w modernizowanym budynku dawnej fabryki silników pod nazwą Berliner Bremsenwerk. W obiekcie wykonaliśm...

Spotkanie Partnerów Honeywell HBT

W dniach 13-14 czerwca 2023 przedstawiciele firmy IB Systems Sp. z o.o. wzięli udział w corocznym Spotkaniu Partnerów Honeywell HBT, które odbyło się w Hotelu Marina Club koło Olsztyna.Podczas dwudniowego spotkania zaprezentowano aktualności produ...

Modernizacja pomieszczenia akumulatorni w Elektrociepłowni Siekierki.

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółka IB Systems podpisała w marcu 2023 roku umowę z PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna . Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie modernizacji zespołu urządzeń akumulatorni oraz pomieszczenia akumulatorni wra...

Zabudowa instalacji oddymiania i przewietrzania budynku kotłowni w Ec Siekierki w Warszawie.

W lutym 2023 roku firma IB Systems podpisała umowę z BAMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania w budynku kotłowni zwanych „Instalacjami” na terenie Elektrociepłowni Siekier...

Modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT

W grudniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamocka 3 na modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym D0022 chronionej stały...

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe - przyłączenie infrastruktury do systemu zasilania BST

W dniu 22 września 2022 firma IB Systems podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przyłączenie Infrastruk...