Foto

Modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT

W grudniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamocka 3 na modernizacja wentylacji odciążającej komorę IT, zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym D0022 chronionej stałym urządzeniem gaśniczym.

Prace powinny zakończyć się w kwietniu 2023 roku.