Foto

Aktualności

Modernizacja i rozbudowa Systemów Ochrony Przeciwpożarowej na terenie Elektrowni Jaworzno 3 – grupa TAURON

TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła. Od 2012 roku IB Sy...

Modernizacja i rozbudowa Systemów Ochrony Przeciwpożarowej na terenie PGEGiEK SA Oddział Elektrownia Turów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to największy Producent energii elektrycznej w kraju. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. IB Systems od 2012 r...