Foto

Aktualności

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

9 lutego 2015 roku podpisaliśmy umowę z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jest to projekt, który pozyskaliśmy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego. W umowie tej występujemy w roli Wykonawc...

NAGRODA ZA NAJWIĘKSZY OBRÓT W SPRZEDAŻY CERTYFIKOWANYCH LINII TE CONNECTIVITY.

Z przyjemnością informujemy, iż firma IB Systems otrzymała nagrodę, przyznaną przez firmę Lanster Sp. z o.o. za największy obrót w sprzedaży certyfikowanych linii TE Connectivity w województwie wielkopolskim. Tym samym zakończyliśmy proces certyfi...