Foto

Aktualności

Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A

W czerwcu 2021 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie na konserwacje systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A. Oddział Ze...