Foto

Aktualności

EC Siekierki - KD

Zawarta w sierpniu 2018 roku, nowa umowa, podpisana z PGNiG TERMIKA SA zleca Spółce IB Systems wykonanie instalacji miejscowego systemu kontroli dostępu z rejestracją wejść do budynków rozładunku biomasy w EC Siekierki.Jest to kolejna umowa zleco...

MIELE KSAWERÓW

W dniu 14.08.2018 roku otrzymaliśmy zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie MIELE Ksawerów wraz z uzgodnieniem projektu z przedstawicielami VdS. Zlecone nam prace projektowe mamy wykonać w okresie międz...

EC Siekierki - modernizacja systemu monitoringu

Kolejną umową zawartą z PGNiG TERMIKA SA jest umowa na modernizację systemu monitoringu (CCTV) obszaru przygotowania próbek biomasy w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Powierzone nam prace wykonujemy w formule "pod klucz" , która oznacza kom...