Foto

EC Siekierki - KD

Zawarta w sierpniu 2018 roku, nowa umowa, podpisana z PGNiG TERMIKA SA zleca Spółce IB Systems wykonanie instalacji miejscowego systemu kontroli dostępu z rejestracją wejść do budynków rozładunku biomasy w EC Siekierki.

Jest to kolejna umowa zlecona IB Systems przez PGNiG TERMIKA w formule kompleksowego wykonania.

Wykonanie zleconych IB Systems prac zostało zaplanowane na okres między sierpniem a połową listopada 2018 roku.