Foto

Aktualności

Modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Instytucie Biologii UW w Warszawie

Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Instytucie Biologii UW w Warszawie jest przedmiotem prac zawartej przez IB Systems w maju br umowy. Termin realizacji: listopad 2019 roku

EC Żerań - rozbudowa systemu CCTV w obszarze nawęglania

W ramach następnej umowy zawartej przez IB Systems Sp. z o.o., a dotyczącej prac na terenie Elektrociepłowni Żerań jest rozbudowa systemu monitoringu CCTV Axis na obiektach nawęglania w EC Żerań w Warszawie.Termin zakończenia prac przewidziany jes...