Foto

Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A

W czerwcu 2021 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie na konserwacje systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Prace będą wykonywane w VI etapach:

Etap I – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu w obszarach przenośników LR 1-4 (24 sekcje) oraz
przenośników LT6 i LT7 wraz z pompownią (14 sekcji)
Etap II – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu bezpieczeństwa pożarowego w obszarach
budynków przesypowych BP1, BP2 i BP3, przenośników LT4 A,B,C oraz taśmociągów awaryjnych LT5-A i LT5-
C (31 sekcji)
Etap III – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu w obszarach przenośników LR 1-4 (24 sekcje) oraz
przenośników LT6 i LT7 wraz z pompownią (14 sekcji)
Etap IV – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu bezpieczeństwa pożarowego w obszarach
budynków przesypowych BP1, BP2 i BP3, przenośników LT4 A,B,C oraz taśmociągów awaryjnych LT5-A i LT5-
C (31 sekcji)
Etap V – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu w obszarach przenośników LR 1-4 (24 sekcje) oraz
przenośników LT6 i LT7 wraz z pompownią (14 sekcji)
Etap VI – wykonanie kompleksowego przeglądu systemu bezpieczeństwa pożarowego w obszarach
budynków przesypowych BP1, BP2 i BP3, przenośników LT4 A,B,C oraz taśmociągów awaryjnych LT5-A i LT5-
C (31 sekcji)

Prace powinny zakończyć się do dnia 30 listopada 2024 roku.