Foto

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

9 lutego 2015 roku podpisaliśmy umowę z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Jest to projekt, który pozyskaliśmy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego. W umowie tej występujemy w roli Wykonawcy i realizujemy prace bezpośrednio dla Muzeum. Przedmiotem podpisanej przez IB Systems umowy jest przebudowa i budowa instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku Działobitni, a także wykonanie systemu monitoringu wraz z centralą na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy Bielańskiej przy ul. Skazańców 25 w Warszawie.

Projekt ten realizujemy w ramach programu: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację Oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i Dziedzińca.

Planowany termin zakończenia to koniec czerwca 2015 roku.

Cytadela