Foto

Zabudowa instalacji oddymiania i przewietrzania budynku kotłowni w Ec Siekierki w Warszawie.

W lutym 2023 roku firma IB Systems podpisała umowę z BAMIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania w budynku kotłowni zwanych „Instalacjami” na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

Zakres prac obejmuje:

a) wykonania kompletnej instalacji przedstawionej w dokumentacji projektowej branży AKPiA nr
ECS-19488-W-TT,
b) zabudowę instalacji oddymiania kotłów K1, K3, K4, K5, K6, K7, K16,
c) doposażenie istniejącej instalacji wentylacji grawitacyjnej na kotłach K2, K10, K11, K14, K15 w
funkcję przewietrzania, a w tym
- rozbudowę i przebudowy istniejących szaf przewietrzania SZSKK10, SZSKK11, SZSKK14,
SZSKK15 w zakresie dobudowy elementów umożliwiających podłączenie przycisków centralnego
otwarcia klap oraz przeprogramowania istniejących sterowników,
- dostawę i montażu tras kablowych, oprzewodowania oraz przycisków umożliwiających centralne
otwarcie klap sterowanych z istniejących rozdzielnic SZSKK10, SZSKK11, SZSKK14, SZSKK15,
d) rozbudowę zakładowego systemu SSP oraz systemu GEMOS (wersja 4).
e) Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia
procedury odbiorowej.

Prace mają być wykonane do listopada 2023 roku.