Foto

Elektrownia Opole_konserwacja SSP i DTS

Na początku roku IB Systems podpisała umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA na:

- przegląd i konserwację systemu sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem, zainstalowanego na obiektach bloków 1-4/, 5 i 6 oraz obiektach towarzyszących dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

- przegląd, konserwację i naprawę Systemu DTS – system monitorowania temperatur elementów wirujących przenośników węgla układu nawęglania na Bl. 1-6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

W Elektrowni Opole realizujemy prace od 2016 roku. Zleconą konserwację i przeglądy realizować będziemy przez cały 2023r.