Foto

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe - przyłączenie infrastruktury do systemu zasilania BST

W dniu 22 września 2022 firma IB Systems podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przyłączenie Infrastruktury do systemu zasilania BST".

W ramach podpisanej umowy firma IB Systems zaprojektuje, dostarczy i zamontuje m.in. rozdzielnice dystrybucyjne, mosty szynowe i szynoprzewody magistralno-dysrybucyjne.

Wartość umowy wynosi 6.147.000,00 zł netto, a koniec zadania zaplanowany jest na koniec 2022 roku.