Foto

Aktualności

Ikea Industry Poland Sp. z o.o. oddział Resko

W czerwcu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Ikea Industry Poland Sp. z o.o. oddział w Resku.W ramach umowy firma IB Systems wykona projekt wykonawczy, dosta...

Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji teletechniki w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółka IB Systems podpisała w maju 2022 roku umowę z Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji teletechnicznych i przeciwpożarowych dla gazowej kotłown...

Świadczenie usług przeciwpożarowych w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

W styczniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGNiG TERMIKA SA na świadczenie usług przeciwpożarowych, w zakresie gotowości serwisowej, konserwacji i usuwania usterek systemu detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacj...

Zabudowa systemu kontroli składowiska biomasy w Elektrociepłowni Siekierki

W styczniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGNiG TERMIKA SA na zaprojektowanie, wykonanie oraz włączenie do istniejącej infrastruktury systemu kontroli składowiska biomasy przy pomocy systemu monitoringu oraz kamer termowizyjnych w El...

Certyfikat VdS

Z radością informujemy, że firma IB Systems otrzymała przedłużenie certyfikatu VdS dla firmy wykonującej instalacje systemów sygnalizacji pożarowej do roku 2025.

Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A

W czerwcu 2021 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie na konserwacje systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w PGE GiEK S.A. Oddział Ze...

Modernizacja systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków

Początkiem lipca 2021 roku IB SYSTEMS podpisało z PGNiG TERMIKA SA umowę na wykonanie modernizacji systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków i Ciepłowni Wola w Warszawie.Umowa ta zawarta jest w formule...

Przegląd Sygnalizacji Alarmu Pożaru w Elektrowni Jaworzno

Informujemy, że Spółka IB Systems podpisała kolejna umowę z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzą prace z zakresu:Przeglądy okresowe systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w okresie gwarancji bloku 910MW, w...

PIXEL Poznan - kolejni najemcy

IB Systems od 2019r. cyklicznie podpisuje umowy na wykonanie prac instalacyjnych dla nowych nowych najemców obiektu PIXEL w Poznaniu.Ostatnio podpisana umowa obejmuje następujące prace:Wykonanie instalacji teletechnicznych oraz instalacji BMS, w t...

HENKELL FREIXENET Toruń

Z wielką przyjemnością informujemy, że Spółka IB Systems podpisała w czerwcu br roku pierwszą umowę z HENKELL FREIXENET Polska Sp. z o.o.Zakres umowy to: Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w oparciu o system zasysający zgodnie z wymogami VdS...