Foto

PIXEL Poznan - kolejni najemcy

IB Systems od 2019r. cyklicznie podpisuje umowy na wykonanie prac instalacyjnych dla nowych nowych najemców obiektu PIXEL w Poznaniu.

Ostatnio podpisana umowa obejmuje następujące prace:
Wykonanie instalacji teletechnicznych oraz instalacji BMS, w tym instalacja systemu CCTV, szkielet sieci telekomunikacyjnej, system SSWiN, system KD, system interkomowy, przyzywowy, system detekcji CO i LPG, system
SSP, system parkingowy, pomiary, sieci i przyłącza zewnętrzne teletechniczne dla wszystkich najemców w tym dwóch nowych: Powierzchnia pokazowa 3+ i Powierzchnia Pokazowa 4+.

Najemcy, dla których dotąd wykonaliśmy instalacje to: Atrem, Comarch, PayU, eFitness, Powierzchnia pokazowa +1, Saatchi&Saatchi, VH rozbudowa, Aviva


1