Foto

Świadczenie usług przeciwpożarowych w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

W styczniu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę z PGNiG TERMIKA SA na świadczenie usług przeciwpożarowych, w zakresie gotowości serwisowej, konserwacji i usuwania usterek systemu detekcji pożaru, systemów oddymiania grawitacyjnego, instalacji gaszenia gazem, odcinających klap i bram przeciwpożarowych wraz z systemem monitoringu produkcyjnego CCTV, zarządzania bezpieczeństwa GEMOS w obiektach na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie obejmujących Blok Gazowo-Parowy.

W ramach tej umowy usłuhi będą świadczone do 2025 roku.