Foto

Modernizacja systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków

Początkiem lipca 2021 roku IB SYSTEMS podpisało z PGNiG TERMIKA SA umowę na wykonanie modernizacji systemu SSP i systemu zarządzania bezpieczeństwem GEMOS w Zakładach Elektrowni Pruszków i Ciepłowni Wola w Warszawie.

Umowa ta zawarta jest w formule "pod klucz", zatem oznacza kompleksowe wykonanie całości prac we wszystkich branżach w celu realizacji Umowy, w tym wykonanie prac przygotowawczych [m.in. inwentaryzacji, demontaży, montaży instalacji tymczasowych], realizacji kompletnych prac obiektowych, dostarczenia wszystkich materiałów, aparatury i urządzeń.

Prace objęte umową potrwają do 30.06.2022 roku