Foto

Ikea Industry Poland Sp. z o.o. oddział Resko

W czerwcu 2022 roku firma IB Systems podpisała umowę na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Ikea Industry Poland Sp. z o.o. oddział w Resku.

W ramach umowy firma IB Systems wykona projekt wykonawczy, dostarczy, zamontuje i uruchomi nowy system sygnalizacji pożaru, wykona kanalizację teletechniczną oraz przeprowadzi odbiór systemu z VdS Polska.

Koniec prac przewidziany jest na II/III kwartał 2023 roku.