Foto

Przegląd Sygnalizacji Alarmu Pożaru w Elektrowni Jaworzno

Informujemy, że Spółka IB Systems podpisała kolejna umowę z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzą prace z zakresu:

Przeglądy okresowe systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w okresie gwarancji bloku 910MW, w tym:
- systemów wykrywania pożarów ESSER i ADICOS,
- instalacji gaszenia,
- dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),
- kontroli dostępu (KD) w zakresie powiązań z systemami p-poż.,
- instalacji detekcji wodoru,
- instalacji detekcji gazów palnych i wybuchowych,
- systemu DTS bloku 910:
- na maszynowni,
- na nawęglaniu wzdłuż taśmociągów T1a T1b T2a T2b T3a T3b (7 nitek) i T5a T5b (7 nitek)

Prace trwać będą do 31.12.2022 roku

1