Foto

Realizacje

ALEJA KWIATOWA W SZCZECINIE

KLIENT: ERBUD SA

INWESTOR: Urząd Miasta w Szczecinie

ZAKRES PRAC:

IB Systems realizował, na zlecenie Generalnego Wykonawcy - firmy ERBUD SA, prace elektryczne z zakresu:

  • zasilenia obiektu
  • oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
  • tras kablowych
  • układania kabli i przewodów elektrycznych
  • montażu rozdzielnic i tablic elektrycznych
  • montażu osprzętu elektroinstalacyjnego
  • instalacji odgromowej i wyrównawczej

dla realizowanego projektu: Zagospodarowanie terenu Alei Kwiatowej w Szczecinie.

Prace trwały w okresie od sierpnia 2011 roku do maja 2012 roku.