Foto

Realizacje

DOM STUDENCKI "BABILON" POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

KLIENT: Politechnika Warszawska

INWESTOR: Politechnika Warszawska

ZAKRES PRAC:

Spółka IB Systems podpisała umowę z Politechniką Warszawską, w trybie przetargu nieograniczonego. Jest to już kolejny projekt zrealizowany przez naszą firmę dla Politechniki Warszawskiej. Obecna umowa została zawarta na wykonanie robót remontowych przystosowujących budynek do aktualnych przepisów przeciw pożarowych w Domu Studenckim Babilon w Warszawie wraz z rozbudową o Dźwiękowy System Ostrzegawczy.

Termin wykonania określony był na okres od lutego do końca marca 2014 roku.