Foto

Realizacje

EC LEGIONOWO

KLIENT: Introl-Energomontaż Sp. z o.o.

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „LEGIONOWO” SP. Z O.O.

ZAKRES PRAC:

Zgodnie z zawartą umową z Introl-Energomontaż Sp. z o.o., IB Systems wykonała kompletną instalację systemów teletechnicznych, w tym: instalację systemu SSP, CCTV, LAN w PEC Legionowo.

Termin realizacji zleconych nam prac był niezwykle krótki i obejmował wyłącznie jeden miesiąc. Prace trwały od końca lipca do końca sierpnia 2015 roku.