Foto

Realizacje

EC SIEKIERKI – ZABUDOWA SYSTEMU DETEKCJI ORAZ SYSTEMU GASZENIA POŻARU W CIĄGACH NAWĘGLANIA

KLIENT: PGNiG TERMIKA SA

INWESTOR: PGNiG TERMIKA SA

ZAKRES PRAC:

PGNiG TERMIKA SA z siedzibą w Warszawie zawarła w grudniu 2017 roku z IB SYSTEMS Sp. z o.o. umowę na wykonanie prac polegających na zabudowie (rozbudowa obecnego systemu) stałych urządzeń gaśniczych na ciągach nawęglania w oparciu o instalację wysokociśnieniowej mgły wodnej (System gaszenia), zabudowie (rozbudowa obecnego systemu) systemu wczesnej detekcji pożaru na ciągach nawęglania w oparciu o światłowodową, liniową czujkę ciepła DTS oraz detekcję gazów tlewnych Adicos (System detekcji), a także rozbudowie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym Demos (System nadzoru), umożliwiającego wizualizację i sterowanie systemem gaszenia i systemem detekcji w Elektrowni Siekierki.

Przedmiot umowy obejmował rozbudowę systemów oraz dostawę wszystkich elementów systemów, wykonanie projektu, a także uruchomienia.

„Zakład (EC Siekierki) pracuje od 1961 roku. Jest największą elektrociepłownią w Polsce i drugą co do wielkości w Europie. Jego moc cieplna to 2068 MW, a moc elektryczna to 622 MW

W Elektrociepłowni zainstalowany jest akumulator ciepła o pojemności 30 400 m3 wody sieciowej - pierwszy tak duży obiekt w Polsce. W zakładzie są nowoczesne instalacje: mokrego odsiarczania spalin MIOS i odazotowania spalin SCR. Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.” [http://www.termika.pgnig.pl/elektrocieplownia-siekierki]

Prace rozpoczęte w grudniu 2017 r. ukończyliśmy po roku, czyli w grudniu 2018 roku.