Foto

Realizacje

​ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ

KLIENT: PGNiG TERMIKA SA

INWESTOR: PGNiG TERMIKA SA

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem podpisanej umowy było wykonanie przez IB Systems modernizacji systemu ostrzegania przed pożarem w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Spółka zrealizowała prace zgodnie z formułą „pod klucz”, co oznacza wykonanie kompleksowych prac, obejmujących swym zakresem prace koncepcyjne, projektowe, dostawy urządzeń, montaż oraz wdrożenie.

Prace wykonano w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2015 roku.