Foto

Realizacje

​ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ I ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI

KLIENT: PGNiG TERMIKA SA

INWESTOR: PGNiG TERMIKA SA

ZAKRES PRAC:

W grudniu 2014 roku podpisaliśmy 3 umowy z firmą PGNiG TERMIKA SA na wykonanie prac w Elektrociepłowni Żerań oraz w Elektrociepłowni Siekierki.

Przedmiotem podpisanych umów była rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, zabudowa systemu wczesnej detekcji pożaru dla układów nawęglania w obu Elektrociepłowniach, w oparciu o detekcję gazów tlewnych i światłowodową czujkę temperaturową oraz budowa zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym wraz z dostosowaniem układu zasilania elektrycznego.

Zlecone prace w obu Elektrociepłowniach zakończyliśmy w marcu 2016 roku.