Foto

Realizacje

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW - MODERNIZACJA INSTALACJI PPOŻ. NAWĘGLANIA PRZYKOTŁOWEGO BLOKÓW 1-12

KLIENT: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Bełchatów

INWESTOR: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

ZAKRES PRAC:

Kolejną umową podpisną z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Bełchatów była Umowa na modernizację instalacji ppoż. nawęglania przykotłowego bloków 1-12.

Zakres zleconych prac polegał na rozbudowie istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej, opartego na czujkach GSME. Rozbudowa obejmowała zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji ppoż.

Prace zostały zrealizowane w okresie od września do grudnia 2015 roku.

"Elektrownia Bełchatów stanowi od 2010 roku jeden z oddziałów wchodzących w skład PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Jest największą w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. To nowoczesna, w wysokim stopniu zautomatyzowana i przyjazna środowisku elektrownia, spełniająca wszystkie wymagania i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Produkując najtańszą energię elektryczną w kraju i posiadając bardzo wysoki wskaźnik dyspozycyjności, zajmuje wiodącą pozycję wśród wytwórców energii elektrycznej w kraju. Roczna produkcja energii stanowi prawie 22% produkcji krajowej. Moc elektryczna zainstalowana Elektrowni Bełchatów (5298 MW) stanowi prawie 50% mocy elektrycznej zainstalowanej w całej Polskiej Grupie Energetycznej. W roku 2015 Elektrownia Bełchatów obchodziła jubileusz 40-lecia istnienia."