Foto

Realizacje

ELEKTROWNIA JAWORZNO III - WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ

KLIENT: TAURON Wytwarzanie SA

INWESTOR: TAURON Wytwarzanie SA

ZAKRES PRAC:

W dniu 14 sierpnia 2015r. IB Systems podpisała umowę z TAURON Wytwarzanie SA na wykonanie systemu monitoringu zewnętrznych obiektów gospodarki wodnej w TAURON Wytwarzanie SA, w Oddziale Elektrowni Jaworzno III w Jaworznie.

Zakres naszych prac obejmował modernizacje:
  • Systemu telewizji przemysłowej, instalacji ppoż. oraz instalacji włamania i napadu SSWiN Pompowni Nadbrzeżnej.
  • Systemu telewizji przemysłowej, instalacji ppoż. oraz instalacji włamania i napadu SSWiN Pompowni „Jęzor”
  • Systemu telewizji przemysłowej, instalacji ppoż. oraz instalacji włamania i napadu SSWiN Oczyszczalni Ścieków.
Systemy te mają na celu zapewnić stałą kontrolę i nadzór wyżej wymienionych obiektów, a w szczególności bezpieczeństwo i życie ludzkie.

Zlecone prace Spółka IB Systems wykonała w okresie od sierpnia do grudnia 2015 roku.