Foto

Realizacje

ELEKTROWNIA OPOLE BLOKI 5 I 6

KLIENT: POLIMEX MOSTOSTAL

INWESTOR: PGE GiEK SA

ZAKRES PRAC:

Projektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru, utrzymanie ruchu wraz z niezbędnymi przeglądami oraz podręcznym sprzętem gaśniczym i znakami p.poż, częściami zamiennymi, szkoleniem oraz udziałem w rozruchu był przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Spółką IB Systems a Polimex Mostostal z siedzibą w Warszawie. Umowa została zwarta w maju 2016 roku.

Podczas realizacji ww. prac otrzymaliśmy także dodatkowe zlecenia na kolejne obszary realizacji.

Prace rozpoczęte w maju 2016 roku wraz z Aneksami, zakończyliśmy we wrześniu 2019 roku.


"Dwa realizowane bloki – każdy o mocy brutto 900 MWe – opalane będą węglem kamiennym. Rocznie zużywać będą ok. 4,1 miliona ton węgla. Zastosowanie najnowszych technologii pozwoli na uzyskanie sprawności netto bloku ok. 46 % i ograniczenie emisji, w tym emisji dwutlenku węgla o ok. 20 % na jednostkę wyprodukowanej energii. Inne podstawowe parametry przedstawiają się następująco:
• temperatura pary za kotłem w przedziale 600 - 620 °C,
• emisja SO2 maksymalna 100 mg/Nm3,
• emisja NOx maksymalna 80 mg/Nm3,
• emisja pyłu maksymalna 10 mg/Nm3.

Nowe bloki zaprojektowane zostały na 35 lat pracy z czasem wykorzystania mocy zainstalowanej do 8000 godzin/rok. Przystosowane zostaną także do produkcji ciepła w kogeneracji na poziomie 300 MWth i ewentualnej zabudowy instalacji wychwytywania dwutlenku węgla, o ile byłaby ona wymagana (poprzez rezerwę terenu i przystosowanie rozwiązań technologicznych).

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę nowych boków energetycznych wynosi około 45 ha. Teren inwestycji ma pełne uzbrojenie oraz dogodny dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej. [...]"

[źródło: Broszura dotycząca budowy bloków energetycznych o łącznej mocy 1.800 MWe w Elektrowni Opole]