Foto

Realizacje

​ELEKTROWNIA TURÓW – SYSTEM DTS

KLIENT: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni

INWESTOR: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

ZAKRES PRAC:

W dniu 6 czerwca 2014 roku IB Systems podpisała umowę z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Turów w Bogatyni.

Przedmiotem umowy było wykonanie światłowodowego, liniowego układu pomiaru temperatury wzdłuż przenośników taśmowych nawęglania. Jest to kolejna specjalistyczna realizacja związana z zabezpieczeniem i monitorowaniem ciągów nawęglania w obiektach branży energetycznej. Inwestycja zrealizowana została w oparciu o światłowodowe czujki temperatury.
Zakres naszych prac obejmuje wykonanie projektów technicznych, dostawy technologii, montażu instalacji, uruchomienia i oprogramowania.

Prace Spółka zrealizowała w okresie od czerwca 2014 do marca 2015 roku.