Foto

Realizacje

FABRYKA NGK CERAMICS POLSKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – TUCZNAWIE

KLIENT: Kajima Poland Sp. z o.o.

INWESTOR: NGK Ceramics Polska

ZAKRES PRAC:

Końcem grudnia 2015 roku IB Systems Sp. z o.o. wraz z firmą INITEL Sp. z o.o. (Konsorcjum) otrzymała zlecenie z firmy Kajima Poland Sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy dla nowo budowanej fabryki NGK Ceramics Polska w Dąbrowie Górniczej – Tucznawie.

Firma Kajima Poland Sp z o.o. była projektantem i wykonawcą generalnym całej inwestycji.

Nowa fabryka została wybudowana na działce o powierzchni 14,7 ha, znajdującej się na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej w Tucznawie (woj. śląskie, miasto Dąbrowa Górnicza), ok. 50 km na wschód od obecnego zakładu NGK w Gliwicach. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosły około 76 milionów Euro. Spółka będzie wytwarzać nowoczesne filtry cząstek stałych zrobionych z węglika krzemu w eksperymentalnej technologii produkcji.

Konsorcjum IB Systems Sp. z o.o. wraz z INITEL Sp. z o.o. zostały powierzone prace z zakresu kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonania prac koordynacyjno-projektowych koniecznych do realizacji zadania oraz bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy, w tym:

  • wykonanie systemów teletechnicznych: SSP, DSO, KD, CCTV, LAN, Interkom, z wyłączeniem systemu BMS,
  • wykonanie systemów instalacji elektrycznych: dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie SN, RGnn, rozdzielnic nn, UPSów, opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, transformatorów, mostów szynowych i szynoprzewodów, tras kablowych, WLZtów, osprzętu elektroinstalacyjnego.

Prace rozpoczęte w grudniu 2015 roku zostały zakończone w grudniu 2016 roku.