Foto

Realizacje

GALERIA HANDLOWA SCHLUTER HALLEN FREISING - NIEMCY

KLIENT: SALLER Josef Gewerbebau

INWESTOR: SALLER Josef Gewerbebau

ZAKRES PRAC:

W styczniu 2018 roku podpisaliśmy z firmą Saller Josef Gewerbebau umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiekcie Galeria Handlowa Schluter Hallen Freising pod Monachium.

Powierzone prace z zakresu kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonania prac koordynacyjno-projektowych, z wykonaniem pełnego projektu wszystkich systemów, koniecznych do realizacji zadania, bieżącą konserwację oraz utrzymanie instalacji elektrycznej zaplecza i placu budowy, w tym wykonanie systemów teletechnicznych, wykonanie systemów instalacji elektrycznych: dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie RGnn, rozdzielnic nn, UPSów, opraw oświetleniowych, opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, tras kablowych, WLZtów, osprzętu elektroinstalacyjnego zrealizowaliśmy jako pierwszą dla IB Systems tego typu inwestycję za granicą.

Prace rozpoczęte w połowie stycznia 2018 roku zostały zakończone we wrześniu 2019 roku.