Foto

Realizacje

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE

KLIENT: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

INWESTOR: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

ZAKRES PRAC:

Oferta IB Systems została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wymianę systemu sygnalizacji pożaru oraz dźwiękowego systemu ostrzegania w gmachu GUS przy Al. Niepodległości 208 w Warszawie.

We wrześniu 2014 roku podpisaliśmy umowę z Głównym Urzędem Statystycznym na wymianę systemów SSP i DSO.
Zlecone prace zakończyliśmy w grudniu 2014 roku.