Foto

Realizacje

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

KLIENT: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

ZAKRES PRAC:

2 lipca 2013 roku Spółka IB Systems podpisała umowę z Instytutem Pamięci Narodowej, na modernizację i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Wołoskiej 7 w Warszawie. IB Systems w tym projekcie wystąpiła w roli Generalnego Wykonawcy.

Nowa siedziba Centrali Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Wołoskiej ma powierzchnię ponad 6.800m2 i usytuowana jest w siedmiopiętrowym budynku niedaleko Galerii Mokotów, w kompleksie budynków należących do Mokotów Business Park.
Zakres naszych prac obejmował: prace budowlane, instalacje sanitarne, montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przeniesienie urządzeń serwerowni. Instytut przeprowadzi się do nowej siedziby jesienią po zakończeniu naszego zakresu robót.

Powierzone prace Spółka wykonała w okresie od lipca do grudnia 2013 roku.