Foto

Realizacje

​MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE ELEKTROWNI JAWORZNO 3 – GRUPA TAURON

KLIENT: TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. Jaworzno III

INWESTOR: TAURON Wytwarzanie SA Oddział El. Jaworzno III

ZAKRES PRAC:

TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła.

Od 2012 roku IB Systems zrealizowała prace związane z modernizacją systemów ochrony ppoż Elektrowni Jaworzno 3. Wykonaliśmy instalację systemów sygnalizacji pożaru opartych na wczesnej detekcji tlenia ADICOS GSME dla instalacji nawęglania i podawania biomasy bloków 1-6. Braliśmy również udział przy pracach związanych z wykonaniem budowy nowej pompowni wody ppoż., w zakresie jej zasilania, detekcji oraz monitorowania.