Foto

Realizacje

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE PGE GIEK SA ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

KLIENT: PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

INWESTOR: PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów

ZAKRES PRAC:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to największy Producent energii elektrycznej w kraju. Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

IB Systems od 2012 roku zrealizowała i realizuje zlecenia dla Elektrowni Turów związane z modernizacją systemów ochrony ppoż Elektrowni. Realizowane zlecenia dotyczyły modernizacji i rozbudowy systemu SSP, opartego na systemie wczesnej detekcji tlenia ADICOS GSME. Po pożarze, który miał miejsce w lipcu 2012 roku, IB Systems brała udział przy odbudowie systemów sygnalizacji pożaru na blokach 1-4.

Na początku 2013 roku wykonaliśmy instalację zabezpieczenia podawania biomasy bloków 1-4 oraz 5-6 światłowodowymi czujkami liniowego pomiaru temperatury DTS. Ponadto Spółka IB Systems była zaangażowana przy realizacji prac na blokach 1-6, polegających na wykonaniu systemu pomiaru emisji CO w pomieszczeniach zasobników przykotłowych.