Foto

Realizacje

MUZEUM CYTADELA WARSZAWA - SYSTEMU NADZORU WIZYJNEGO CCTV

KLIENT: MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

INWESTOR: MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

ZAKRES PRAC:

W lutym 2015 r. Spółka IB Systems podpisała umowę z Muzeum Niepodległości w Warszawie na prace polegające na przebudowie i budowie instalacji elektrycznej Bramy Bielańskiej i budynku działobitni oraz wykonaniu systemu monitoringu wraz z centralną na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz systemu SAP w budynkach XI Pawilonu i Bramy Bielańskiej.

Prace z ww. zakresu realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

Zakończenie prac nastąpiło w czerwcu 2015 roku.