Foto

Realizacje

MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH

KLIENT: BUDIMEX SA

INWESTOR: Muzeum Śląskie w Katowicach

ZAKRES PRAC:

IB Systems, w konsorcjum ze spółką Introl SA, zrealizowała dla Budimex SA, jako Generalnego Wykonawcy, prace związane z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlano – montażowych, polegających na realizacji instalacji teletechnicznych, automatyki budynkowej oraz systemów specjalnych dedykowanych dla Muzeum.

Nowe Muzeum Śląskie jest pierwszym obiektem wyznaczającym w Katowicach tzw. oś kultury, w ramach której oprócz nowego gmachu Muzeum powstaną również Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Prace zrealizowane przez IB Systems trwały w okresie od stycznia 2012 do marca 2014 roku.

"Nowy kompleks budynków Muzeum Śląskiego, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” wraz z innymi powstającymi tutaj instytucjami tworzy Strefę Kultury - nowe centrum życia kulturalnego miasta. Nowoczesna konstrukcja zaprojektowana przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu, zakłada maksymalne wykorzystanie przestrzeni znajdującej się pod powierzchnią ziemi, a tym samym niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz.
Cześć podziemną - główną - kompleksu architektonicznego Muzeum Śląskiego stanowi siedmiokondygnacyjny budynek, w którym aż 3 poziomy znajdują się pod ziemią. Na kondygnacji P-2 zobaczymy: Galerię sztuki polskiej od 1800 do 1945 roku, Galerię sztuki polskiej po 1945 roku, Galerię plastyki nieprofesjonalnej. Na kondygnacji P-4: Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów, Galeria śląskiej sztuki sakralnej, Laboratorium przestrzeni teatralnych - przeszłość w teraźniejszości, Centrum Scenografii Polskiej oraz ekspozycji czasowych.

Powierzchnia użytkowa wynosi prawie 25 tys. m², a wystawiennicza 6 tys. m². Podziemny, trzykondygnacyjny garaż posiada aż 232 stanowisk parkingowych."